15. Feb 2018

08:30

Venue

Kulturhuset


Youngs gate 6, Oslo

Forbrukerrådet inviterer bransje, politikere og forbrukere til å diskutere forbruk i reparasjonsfiendtlig tid. Arrangementet er gratis – husk påmelding.

Hvordan kan vi gå sammen om å få tingene våre til å vare lenger?
Den totale avfallsmengden mer enn fordoblet seg mellom 1995 og 2015. Det elektroniske avfallet øker raskt i Norge og i 2016 ble det samlet inn hele 28 kg elektronisk avfall per person.

Et bærekraftig forbruk innebærer gjenbruk og reparasjon av produkter.

PROGRAM:
Kl. 8.30: Ønsker forbrukere varer som varer lenger?
Randi Flesland, direktør Forbrukerrådet

Kl. 08.35: Varer produkter like lenge nå som før?
Pål Strandbakken, forsker SIFO, HiOA

Kl. 08.45: Reparasjonsfiendtlig elektronikk
Kaja Ahnfelt, primus motor, Restarters Oslo

Kl. 8.55: Hva kan bransjen bidra med for at produkter skal vare lengre?
Jan Røsholm, administrerende direktør, Elektronikkbransjen

Kl. 09.05: Hva skal til for at vi tar vare på det vi har?
Maren Esmark, generalsekretær, Naturvernforbundet

09.15: DEBATT: Hvordan gjøre det enklere å være miljøvennlig forbruker? Følgende personer deltar i panelet

Tore Storehaug
Representerer Kristelig Folkeparti, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
Lars Haltbrekken
Representerer Sosialistisk Venstreparti, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
Else-May Botten
Representerer Arbeiderpartiet, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
Representant for Høyre
TBA