8. nov 2019 09:00

Helga Engs hus

Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo

Fredag 8. november kl. 09:00–16:00 i Helga Engs hus, Universitetet i Oslo
BIO-konferansen: Livets opprinnelse – og hva er egentlig liv?
v/ Norsk Biologforening (BIO) og UiO: Realfagsbiblioteket

Billetter:  bio.no
på BIO-konferansen 2019 stiller vi de virkelig store spørsmålene om livets opprinnelse og hva er egentlig liv.

Se mer informasjon og program her: https://bio.no/biokonferansen